Succesul si ascensiunea companiei Polaris se datoreaza, in primul rand, angajatilor sai. Performanta si motivatia muncii sunt elementele cheie care contribuie la succesul personal si profesional al acestora.

Procesul de recrutare si selectie se bazeaza pe strategii clare de identificare a persoanei potrivite pentru postul potrivit. Viitorul angajat trebuie sa impartaseasca valorile companiei: profesionalism, spirit de echipa, orientare spre performanta, comunicare si competitivitate.

Dorim sa ne completam echipa cu noi colegi care pot demonstra o atitudine proactiva, care dau dovada de inovatie si capacitate de cooperare.

Daca experienta si competentele profesionale sunt compatibile cu profilul cautat de compania Polaris, va rugam sa completati datele personale in formularul prezentat mai jos.

Posturi disponibile

MECANICI AUTO

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CERINTE:
- Studii: liceu;
- Curs de calificare Mecanic Auto;
- Experienta profesionala de specialitate de minim 3 ani in mecanica auto;
- Cunostinte bune in domeniul reparatiilor, intretinerii auto;
- Aptitudini de comunicare, organizare si planificare a muncii/proceselor;
- Viteza de executie corespunzatoare normelor in domeniu;
- Initiativa, cooperativitate si flexibilitate;
- Capacitate de adaptare la conditiile de lucru ale colectivului;
- Cazier judiciar curat. 

 RESPONSABILITATI:
- Preia de la seful direct autovehiculul/utilajul pe baza unei comenzi de lucru in vederea constatarii/efectuarii unei reparatii;
- Executa, conform normelor de timp si calitate stabilite in societate, lucrarile de intretinere si reparatie ale autovehiculelor/utilajelor primite zilnic de la seful superior ierarhic prin comenzile de lucru;
- Stabileste necesarul de piese de schimb si il comunica catre Superior Ierarhic;
- Raspunde la toate solicitarile de lucru astfel incat sa se respecte termenele de reparatie ale autovehiculelor/utilajelor;
- Completeaza documentele necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate;
- Raspunde pentru calitatea lucrarilor executate, conform documentatiilor de executie;
- La sfarsitul lucrarii, preda catre seful direct autovehiculul/utilajul in urma unei testari a componentelor revizuite/reparate;
- Intretine periodic, corespunzator cu prescriptiile tehnice, echipamentele si sculele de lucru primite si comunica imediat catre seful direct orice defectiune a acestora.
 
Aplica la acest job

LUCRATORI OPERATIVI PENTRU AUTOCOMPACTOARE

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CERINTE:
- Responsabilitate,seriozitate,adaptabilitate,spirit de observatie,capacitate de orientare in spatiu.

RESPONSABILITATI:
- Asigura descarcarea deseurilor menajere din vasele colectoare (containere, europubele) din fata imobilelor, platformelor supraterane si alte locuri publice in autogunoiere;
- Manipuleaza cu atentie vasele colectoare(containere,europubele) pentru a  nu se deteriora; 
- Salubrizeaza dupa descarcarea vaselor colectoare (containere, europubele) pe strazi si in platformele supraterane;
- Respecta graficul de colectare al deseurilor menajere si insoteste autogunoiera pe parcursul deplasarii din sector pana la rampa de descarcare;
- Respecta conditiile tehnice, privind folosirea instalatiei autogunoierei la parametrii functionali;
- Curata zapada si gheata de pe domeniul public, platforme supraterane, institutii publice;
Aplica la acest job

SOFERI AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CANDIDATUL IDEAL:
- Atestat profesional pentru transport marfa; 
- Card digital pentru tahograf;
- Experienta ca sofer de autocamion/masina de mare tonaj – 3 ani;
- Permis conducere categoria C+E;
- Cazier judiciar curat.

 RESPONSABILITATI:
- Transporta cu autospeciala deseuri menajere sau deseuri stradale in mod operativ; 
- Minimalizarea cheltuielilor de transport;
- Respectarea timpilor de conducere si a celor de odihna, conform legislatiei in vigoare. 
 
 
 
Aplica la acest job

Director tehnic adjunct

acest anunt expira in data de 31.07.2017

CANDIDATUL IDEAL:

 

-       Studii superioare de specialitate;

-       Experienţă în domeniu: minim 2 ani experienţă într-o poziţie de coordonare în domeniul tehnic;

-       Experienta in elaborarea de documentatii tehnice si documentatii financiare (intocmire tarife).

-       Foarte bune abilitati de analiza, sinteza, previziune si de comunicare;
Abilităţi de conducere şi coordonare a personalului din subordine şi de planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor echipei;

-       Să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.);

-       Operare PC: Word, Excel, programe specifice;

-       Cunoaştere limbi străine: engleză, nivel mediu / avansat;

-       Să nu aibă antecedente penale;

 

 

DESCRIEREA JOBULUI:

 

Munca include organizarea activităţii departamentelor tehnic, de licitatii, de transport, de producţie; elaborarea programelor de modernizare tehnologică; oferirea de consultanţă şi consiliere tehnică.

-       Asigură coordonarea activităţii departamentelor tehnic, de licitatii, de transport, de producţie cu obiectivele organizaţionale şi cu activitatea celorlalte departamente;

-       Elaboreaza documentatiile tehnice si financiare in vederea participarii la licitatiile publice deschise, organizate  de diferite autoritati contractante;

-       Propune măsuri şi soluţii în vederea valorificării la maximum a capacităţilor de producţie existente şi a modernizării unor procese de producţie;

-       Elaborează planuri de investiţii şi achiziţii tehnologice care să conducă la atingerea dezideratelor de rentabilitate economică şi competitivitate pe piaţă a societăţii;

-       Acordă consultanţă şi consiliere tehnică directorului tehnic, în vederea luării unor decizii eficiente în ceea ce priveşte societatea;

-       Urmareşte şi asigură încadrarea în consumurile specifice stabilite la energie şi combustibili;

-       Stabileşte programul de măsuri tehnico-organizatorice, planul de măsuri de protecţia muncii şi, planul pregătirilor de iarnă şi analiză periodică a stadiului realizării acestora;

-       Verificarea măsurii în care sunt îndeplinite normele de protecţia muncii şi dispoziţiile stabilite în urma controalelor efectuate;

-       Îndrumarea activităţii legate de poluare şi protecţia mediului;

-       Organizarea şi asigurarea bazei tehnice în cadrul departamentelor de salubritate, licitatii, tehnic, de transport si de producţie;
Aplica la acest job

LUCRATORI PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CERINTE:
- Seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva;
- Spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de comunicare, capacitate de orietare in spatiu.

RESPONSABILITATI:
- Maturatul manual al strazilor, al aleilor, al parcarilor, al statiilor mijloacelor de transport in comun, al locurilor de joaca pentru copii;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe domeniul public (trotuare, statii a mijloacelor de transport in comun, strazi si alei pietonale);
- Curatatul rigolelor;
- Descarcarea cosuletelor stradale de pe domeniul public.
Aplica la acest job

SOFERI AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CANDIDATUL IDEAL:
- Atestat profesional pentru transport marfa; 
- Card digital pentru tahograf;
- Experienta ca sofer de autocamion/masina de mare tonaj – 3 ani;
- Permis conducere categoria C+E;
- Cazier judiciar curat.

 RESPONSABILITATI:
- Transporta cu autospeciala deseuri menajere sau deseuri stradale in mod operativ; 
- Minimalizarea cheltuielilor de transport;
- Respectarea timpilor de conducere si a celor de odihna, conform legislatiei in vigoare. 
Aplica la acest job

SOFERI AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CANDIDATUL IDEAL:
- Atestat profesional pentru transport marfa; 
- Card digital pentru tahograf;
- Experienta ca sofer de autocamion/masina de mare tonaj – 3 ani;
- Permis conducere categoria C+E;
- Cazier judiciar curat.

 RESPONSABILITATI:
- Transporta cu autospeciala deseuri menajere sau deseuri stradale in mod operativ; 
- Minimalizarea cheltuielilor de transport;
- Respectarea timpilor de conducere si a celor de odihna, conform legislatiei in vigoare. 
 
Aplica la acest job

SEF COLOANA AUTO

acest anunt expira in data de 29.07.2017

- Urmareste si coordoneaza modul de exploatare al autospecialelor aflate in parc; 
- Face constatari privind defectiunile la autospecialele din parcul auto si hotaraste modul de remediere al acestora cu forte proprii unde este cazul, sau la terti;
- Urmareste intocmirea fiselor de evidenta privind reviziile, consumurile de anvelope si acumulatori;
- Urmareste consumurile de carburanti si lubrifianti;
- Urmareste sa asigure cunoasterea de catre personalul din subordine a tehnologiei de exploatare, de intretinere si aplicarii acestora in cadrul lucrarilor ce se executa;
- Urmareste dotarea locurilor de munca cu scule si dispozitive recomandate tehnologiilor de lucru. 
Aplica la acest job

LUCRATORI PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CERINTE:
- Seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva;
- Spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de comunicare, capacitate de orietare in spatiu.

ATRIBUTII:
- Maturatul manual al strazilor, al aleilor, al parcarilor, al statiilor mijloacelor de transport in comun, al locurilor de joaca pentru copii;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe domeniul public (trotuare, statii a mijloacelor de transport in comun, strazi si alei pietonale);
- Curatatul rigolelor;
- Descarcarea cosuletelor stradale de pe domeniul public.
Aplica la acest job

OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CERINŢE :
- Studii medii, absolvent Liceu/ Şcoală Profesională cu profil tehnic, preferabil Prelucrare prin Aşchiere;
- Experienţă 2 ani în domeniul prelucrărilor mecanice;
- Cunoştinţe desen tehnic;
- Cunoştinţe despre instrumente de măsurare;
- Cunoştinţe limba engleză (avantaj);
- Cazier judiciar curat. 

SCOPUL GENERAL AL POSTULUI :
 

Asigură operarea  maşinilor cu comandă numerică în condiţii de siguranţă şi eficienţă în conformitate cu specificaţiile şi procedurile companiei.
 
RESPONSABILITĂŢI :
 
- Pregateste semifabricatul pentru  operatia de prelucrare prin aschiere;
- Ruleaza programul CNC pe masina cu comanda numerica conform instructiunilor de operare si cu specificatiile tehnice;
- Masoara si verifica piesele folosind instrumentele de masura , conform cerintelor si specificatiilor tehnice;
- Participa la sedintele zilnice de incepere a schimbului de lucru;
- Asigura schimbarea sculelor si insertiilor;
- Pastreaza in bune conditii de functionare atat masina CNC pe care o opereaza cat si sculele, dispozitivele si echipamentele pe care le utilizeaza;
- Asigura predarea locului de munca catre schimbul urmator, pentru continuarea lucrului in conditii optime.
Aplica la acest job

SUDOR

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CERINTE:
- Studii: liceu/profesionala;           
- Curs de calificare de Sudor;                   
- Experienta profesionala de specialitate de minim 5 ani in domeniu;
- Aptitudini de comunicare, organizare si planificare a muncii/proceselor;
- Viteza de executie corespunzatoare normelor in domeniu;
- Initiativa, cooperativitate si flexibilitate;
- Capacitate de adaptare la conditiile de lucru ale colectivului;
- Cazier judiciar curat. 

RESPONSABILITATI:
- Executa suduri confom specificatiilor tehnice de sudura (WPS) reglandu-si parametrii corespunzatori fiecarui tip de sudura pe care trebuie sa o execute, cunoaste informatii tehnice;
- Examineaza sudurile pentru a depista defectele si a remedia imbinarile defecte sau rupte;
- Remediaza in timp util observatiile facute de catre maistru sau de catre responsabilul tehnic de sudura (RTS);
- Solicita si isi insuseste toate procedurile si tehnologiile de executie pe care le respecta. 
 
Aplica la acest job

STRUNGAR - STRUNG VERTICAL TIP CARUSEL

acest anunt expira in data de 31.08.2017

CERINTE:
- certificat calificare;
- studii medii, absolvent Liceu/ Scoala Profesionala cu profil tehnic;
- experienta minima 2 ani in domeniul prelucrarilor metalice;
- cazier judiciar curat;
- cunostinte limba engleza ( avantaj).

SCOPUL GENERAL AL POSTULUI:

Executa lucrari de prelucrari prin aschiere ( mecanica, montaj piese si subansamble, etc.) primite de la maistru in conditii de siguranta si eficienta in conformitate cu specificatiile si procedurile companiei.

RESPONSABILITATI:

- Executa ritmic, conform normelor de timp si calitate lucrarile primite zilnic de la maistru;
- Raspunde pentru calitatea lucrarilor executate conform instructiunilor de operare si cu specificatiile tehnice;
- Remediaza imediat toate observatiile facute de maistru sau C.T.C.-ist;
- Isi insuseste toate procedurile si tehnologiile de executie pe care le respecta intocmai;
- Nu executa nici o lucrare  pana nu cunoaste toate datele tehnice necesare executiei, in conformitate cu documentatia tehnica;
- Pastreaza in bune conditii  de functionare sculele, dispozitivele si echipamentele pe care le utilizeaza. 
Aplica la acest job

Aplica in baza de date

Date personale

Pozitie dorita

Studii si experienta

Scrisoare de motivatie